Graving

Mindre grave prosjekt på IDSE

Grøfter samt planering uten å ødelegge plenen