Tett avløp

har vært oversvømmelse på bedehus Da renner det vann i veidå igjen