Korshamn Området.
English

Man trenger en båt for og komme til disse plassene. Båt og losji kan en få ved korshamn rorbuer.
Klikk på kartet eller velg direkte fra områdene nedenfor.

 

1 Søndre Torsholmen 
1.1
Bilder fra 27 Juli 2000, Nina & Paul
1.2
Bilder fra 16 Juli 2000, Stig & Paul

2 Terne Holmen Januar 2000, Stig, Bjarte, Simon & Paul 

 

3 Markø Nord
3.1
Markø  17 Sept 00 Simon og Paul
3.2 Markø 22 Okt 00 Knut Simon og Paul
3.2 Markø  23 June 01, Simon, Stig, Harlad og Paul

 

4 Markø Sør

5 Lypskjer

 

6 Sutnø

6.1 26 Juli 2001 Thorsten og Paul

 

 Ta en titt på område beskrivelsene som de har lagt ut ved (Korshamn rorbuer - Dykker Manual)

Dersom du har en båt så er kaien ved Korshavn en fin base.

 

©Paul Mathias Fiskaaen, August 2001.

Du kan ta kontakt via. e-mail: paul@fiskaaen.com                              Tilbake